Kommande auktioner

Auktioner kommer under 2019 att hållas på följande datum:

Datum Auktionslista Bilder Uppnådda Priser
28 FEBRUARI Auktionslista Bilder Uppnådda Priser

Auktionslistorna publiceras i föreningens medlemsblad, som läggs ut här på webben några veckor före varje auktion. Auktionslisterna här ovan är normalt även kompletterade med bilder på ett urval av auktionens objekt.

Auktionsobjekten visas i auktionslokalen timmen före auktionen, kl 18:00 – 19:00.

Bud till auktionerna kan endast lämnas av föreningens medlemmar eller medlemmar i annan förening ansluten till Nordisk Numismatisk Union.