Systerföreningar

Nordisk Numismatisk Union och våra nordiska systerföreningar
Den nordiska gemenskapen inom numismatiken är stark och har gamla anor. Det mest synliga beviset för det är den nordiska samarbetsorganisationen Nordisk Numismatisk Union (NNU), dit åtta numismatiska föreningar och ett flertal myntkabinett och institutioner är anslutna.
Skånes Numismatiska Förening är en av unionens stiftare och har alltså varit med sedan starten 1936.

Övriga numismatiska föreningar inom NNU

 • Svenska Numismatiska Föreningen
 • Dansk Numismatisk Forening
 • Norsk Numismatisk Forening
 • Suomen Numismaattinen Yhdistys (Numismatiska föreningen i Finland)
 • Numismatiska Föreningen i Åbo
 • Myntsafnarafélag Islands
 • Føroya Myntsafnarafelag

Även ett antal myntkabinett och institutioner är anslutna till NNU

 • Kungl. Myntkabinettet, Stockholm
 • Numismatiska Forskningsgruppen, Stockholm
 • Lunds Universitets Historiska Museum, myntkabinettet
 • Uppsala myntkabinett
 • Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, København
 • Oslo Universitetets Kulturhistoriske Museer, Myntkabinettet
 • Nationalmuseets Myntkabinett, Helsingfors
 • Myntsafn Sedlabanka og Pjódminjasafns, Reykjavik

Unionsmöten
Gemensamma unionsmöten med deltagare från alla föreningar/institutioner arrangeras numera vart tredje år. De senaste unionsmötena har hållits på följande orter:

 • 2017 Oslo
 • 2014 Helsingfors
 • 2010 Köpenhamn
 • 2007 Stockholm
 • 2005 Oslo
 • 2003 Island
 • 2001 Helsingfors
 • 1999 Färöarna
 • 1997 Köpenhamn
 • 1995 Stockholm

Medlemsblad
Unionen ger sedan 1936 ut Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (NNUM), som för närvarande utkommer med fyra nummer per år.