Verksamhet

Om föreningen

”Skånes numismatiska förening har till ändamål att sprida intresse för numismatik i allmänhet och svensk numismatik i synnerhet samt att för detta ändamål anordna föredrag, demonstrationer med numismatisk anknytning samt interna auktioner på mynt, medaljer och facklitteratur.”

Så lyder föreningens 75 år gamla stadgar, som speglar den ambition som var och är grunden för hela vår verksamhet. Intensiteten och frekvensen i föreningslivet och dess aktiviteter varierar från tid till annan, men det som är vår medlemskårs minsta gemensamma nämnare, nämligen det numismatiska intresset, förblir konstant en källa för glädje och gemenskap.

Föreningens verksamhet är helt ideell, styrelsen är inte arvoderad, alla funktionärer arbetar oavlönat och föreningen genererar inga utdelningsbara vinster. Eventuella finansiella överskott från verksamheten går oavkortat tillbaka till föreningen för att täcka våra kostnader.

Möten
Föreningen håller fyra medlemsmöten om året, vanligen sista torsdagen i månaderna februari, april, september och november. Mötena hålls som regel i auktionslokalen. Kallelse går ut till samtliga medlemmar genom medlemsbladet. I anslutning till mötena anordnas auktioner.

I februari varje år hålls årsmöte då det kommande årets styrelse utses. Årsmötet får också ta ställning till verksamhets- och ekonomisk berättelse samt revisorernas granskning av räkenskaperna.

Ibland anordnas föredrag i anslutning till mötena. Vi försöker också hitta tillfällen att genomföra olika aktiviteter tillgagn för föreningens medlemmar.

Medlemsbladet
Föreningens informationsblad utkommer fyra gånger om året, strax före de fyra föreningsmötena. Det innehåller bland annat auktionslistor.

Biblioteket
Föreningen hyser i sina lokaler ett välsorterat numismatiskt bibliotek. Bibliotekets böcker är tyvärr inte till utlåning, men medlemmarna är välkomna att nyttja det som referensbibliotek. Ta kontakt med föreningen via e-post, så hittar vi en lämplig tid för besök.