Auktionsvillkor

Auktionsvillkor för köparen
Endast medlemmar anslutna till Skånes Numismatiska Förening eller någon annan av Nordisk Numismatisk Unions medlemsföreningar, kan bjuda på auktionerna. Köparen betalar en provision på 8 procent av det klubbade priset.

Auktionslistorna publiceras i föreningen medlemsblad, som läggs ut här på webben några veckor före varje auktion. Auktionsobjekten visas i auktionslokalen omedelbart före själva auktionen, kl 18:00 – 19:00.

Anbud till auktionen ska skriftligen vara föreningen tillhanda senast tre dagar före auktionen. Adressen är:

Skånes Numismatiska Förening
Kungsgatan 38 A
SE-211 49 Malmö

Märk kuvertet ”Anbud”.

Anbud kan även skickas via e-post till bud@sknf.se

Föreningen debiterar, förutom provisionen, anbudsköpare för merkostnader i samband med anbudsförfarandet, det vill säga:

  • Portokostnaderna för att skicka de inköpta objekten.
  • Ev.- avgifter som Bankgirot uttar vid betalning från utlandet.

Auktionsobjekten säljs i befintligt skick. Eventuella reklamationer från vid auktionen ej närvarande anbudsgivare ska, för att beaktas, vara föreningen tillhanda senast 10 dagar efter auktionsdagen. Eventuella returer sker på egen bekostnad. Lotter med kvalitetsbeteckningen ”vk” tas ej i retur. Äganderätten till vunna objelt övergår till köparen först när denne erlagt full betalning. I händelse av dröjsmål med betalning äger föreningen rätt att häva köpet.

Den som inlämnat skriftligt anbud till auktionen torde observera att om svar uteblir har objektet sålts till annan köpare som lagt ett högre bud.

Auktionsvillkor för säljaren
Inlämning av objekt till kommande auktioner kan göras på klubblokalen efter överenskommelse med någon i auktionskommittén. Denna kan vanligen nås måndagar mellan 18:00 och 20:00 på telefon 040-97 54 45.

Provisionen för säljaren är 8 procent eller max 50 kronor per objekt.

Säljaren svarar också för följande kostnader:

  • Ev. avgifter för utbetalningskort.
  • Ev. avgifter vid utbetalning till säljare i utlandet.