Startsida

Skånes Numismatiska Förening är en ideell organisation med cirka 150 medlemmar. Föreningen, vars främsta ändamål är att sprida intresset för numismatik, anordnar regelbundet auktioner på mynt, medaljer och andra objekt av numismatiskt intresse. Verksamheten är lokaliserad till Skåne med Malmö som säte.

Listan över nästa auktion hittar du i senaste medlemsbladet