2018

Auktioner kommer under 2018 att hållas på följande datum:

Datum Auktionslista Bilder Uppnådda Priser
29 NOVEMBER Auktionslista Bilder Uppnådda Priser
27 SEPTEMBER Auktionslista Bilder Uppnådda Priser
26 APRIL Auktionslista Bilder Uppnådda Priser
15 FEBRUARI Auktionslista Bilder Uppnådda Priser

Auktionslistorna publiceras i föreningens medlemsblad, som läggs ut här på webben några veckor före varje auktion. Auktionslisterna här ovan är normalt även kompletterade med bilder på ett urval av auktionens objekt.

Auktionsobjekten visas i auktionslokalen timmen före auktionen, kl 18:00 – 19:00.

Bud till auktionerna kan endast lämnas av föreningens medlemmar eller medlemmar i annan förening ansluten till Nordisk Numismatisk Union.