Kommande Auktioner

Auktioner kommer under 2017 att hållas på följande datum:

Datum Auktionslista Bilder Uppnådda Priser
30 NOVEMBER Auktionslista Bilder Uppnådda Priser
28 SEPTEMBER Auktionslista Bilder Uppnådda Priser
27 APRIL Auktionslista Bilder Uppnådda Priser
2 MARS Auktionslista Bilder Uppnådda Priser
26 JANUARI Auktionslista Bilder Uppnådda Priser

Auktionslistorna publiceras i föreningens medlemsblad, som läggs ut här på webben några veckor före varje auktion. Auktionslisterna här ovan är normalt även kompletterade med bilder på ett urval av auktionens objekt.

Auktionsobjekten visas i auktionslokalen timmen före auktionen, kl 18:00 – 19:00.

Bud till auktionerna kan endast lämnas av föreningens medlemmar eller medlemmar i annan förening ansluten till Nordisk Numismatisk Union.