Föredrag av Jens Christian Moesgaard, 11 maj i Lund

Jens Christian Moesgaard, nu professor vid Numismatiska Forskningsgruppen i Stockholm, utsågs redan i slutet av 2019 av Rut och Bengt Holméns stiftelse för Numismatik i Göteborg till 2020 års Gunnar Holst-medaljör.
På grund av coronapandemin har stiftelsen inte kunnat dela ut medaljen eller genomföra den sedvanliga föreläsningsturnén, varken under 2020 eller 2021. Under våren 2022 har emellertid en plan fastställts med föreläsningar i Göteborg, Växjö och Lund.
Gunnar Holst-medaljören Jens Christian Moesgaard kommer till Lund ONSDAGEN DEN 11 MAJ och föredraget hålls i Kyrksalen på Historiska museet vid Lunds universitet kl. 16.00-17.00. Titeln på föredraget är
”Kaos eller ordning? Myntningen i Lund under 1000-talet”
… som förhoppningsvis kommer att intressera många historie- och myntintresserade.