NYA KONTAKTRUTINER – e-post

Styrelsen i Skånes Numismatiska Förening har beslutat att framöver hålla huvudsaklig kontakt med föreningens medlemmar via e-post i stället för med traditionella brev. Detta beslut har tagits bl.a. för att hålla kostnaderna nere. Det betyder i sin tur att föreningen behöver e-postadresser till de medlemmar som vill ha kontinuerlig information om vad som händer i föreningen. Även hemsidan kommer att vara ett viktigt forum för att hålla sig ajour med föreningsaktiviteter som är på gång.

Vi ber alltså medlemmar att meddela sin e-postadress till foreningen@sknf.se.

Bästa hälsningar / Styrelsen